Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ theo Thông tư 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/11/2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”, techSOLUTiONS thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh giá tên miền Việt Nam. Cụ thể chi phí đăng ký, duy trì như sau:

tenmien

*Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 14/01/2017.

Thông báo giảm giá tên miền ten mien viet nam thong bao
phản hồi