máy chủ ảo, vps

Virtual Private Server (VPS) là một công nghệ rất mới tại Việt Nam. Có thể hiểu VPS như một giải pháp dung hòa giữa Shared HostingDedicated Server theo cả nghĩa chi phí và cách thức vận hành. VPS hoạt động với phần tài nguyên được chia sẻ theo từng phân vùng khác nhau trên một Hardware Node (máy chủ vật lý gốc) nhưng hoàn toàn độc lập như một Dedicated Server, có hệ điều hành và trình quản trị riêng, không chịu ảnh hưởng của các VPS khác cùng Hardware Node và ngược lại. DN sử dụng VPS cũng có quyền cao nhất (Root Access) để quản trị hệ thống một cách toàn diện nhất, tùy ý cài đặt, vận hành các PM bất kỳ lên VPS, trong khi đây là điều bị hạn chế, thậm chí cấm kỵ đối với dịch vụ Shared Hosting.

Với đặc điểm trên, VPS trở thành giải pháp phù hợp hơn cho DN vừa và nhỏ, nổi bật ở khả năng tiết kiệm chi phí (thường là 1/2 so với Dedicated Server). Một ưu điểm lớn nữa của VPS là khi muốn nâng cấp tài nguyên hoặc gặp sự cố mà hệ thống cần tái tạo (Reload) lại hệ điều hành thì có thể thực hiện rất nhanh mà hoàn toàn không mất thời gian cài đặt lại từ đầu. Các nguy cơ về hacking được giảm tối đa, nhất là các DN không có đội ngũ IT riêng có thể thuê nhà cung cấp quản trị VPS cho mình và có thể khóa hết các đường truy cập nhạy cảm, chỉ mở vào từ Hardware Node của nhà cung cấp.

Công nghệ VPS được phát triển từ khá lâu trên thế giới và chia thành nhiều hệ khác nhau (có phí và miễn phí) như: SWsoft Virtuozzo (Linux/Windows), OpenVZ (Linux), Linux-Vserver (Linux), VMWare (Windows), MS Virtual Server (Windows), FreeVPS (Linux), freeBSD Jail (freeBSD)… Tại Việt Nam hiện nay hầu như không có công ty nào phát triển giải pháp này trực tiếp do nhiều lý do khách quan như thiếu điều kiện thực tế để thử nghiệm và kiến thức quản trị hệ thống VPS.

Tin công nghệ máy chủ ảo VPS
phản hồi