Ten-mien-Viet-Nam-ten mien tieng viet

Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo quy định mới của Trung Tâm Internet Việt Nam – VNNIC (Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), techSOLUTiONS xin thông báo với Quý khách về một số vấn đề liên quan tới tên miền Việt Nam như sau:

1. Bản khai dành cho tổ chức, doanh nghiệp, công ty – Bản khai phải dùng mẫu mới và ký đóng dấu công ty, nhưng do Bản khai gồm 02 trang nên đóng thêm giáp lai. – Người quản lý tên miền (Mục 5) và Người đại diện công ty đi đăng ký (Mục 8) phải nộp bản photo công chứng thời gian không quá 06 tháng và CMND không được quá hạn 15 năm. Mục 5 và 8 có thể cùng một người.

2. Bản khai dành cho cá nhân – Bản khai phải dùng mẫu mới và ký tên kèm CMND của chủ thể đăng ký (Photo công chứng thời gian không quá 06 tháng và CMND không được quá hạn 15 năm).

Nội dung chi tiết Bản khai tên miền cho cá nhân và Bản khai tên miền cho tổ chức xem tại đây: Bản khai cá nhân | Bản khai tổ chức

3. Tên miền Việt Nam sẽ KHÔNG được chuyển nhượng chủ thể. Chỉ có thể hủy, đăng ký lại.

Khách hàng vui lòng nộp Bản khai và CMND theo yêu cầu của mục 1 và 2 cho techSOLUTiONS trong vòng 02 tuần kể từ khi đăng ký, sau thời gian này nếu không bổ sung đầy đủ tên miền sẽ bị xóa DNS.

Thông tin đến Quý khách.

Trân trọng,

techSOLUTiONS

Thông báo
phản hồi