Công ty D-Wave System tới từ Canada là công ty xây dựng thiết bị được cho là máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới dành cho thương mại.

dien-toan-luong-tu-google

Chiếc máy tính lượng tử đầu tiên chỉ có 16 qubit, xuất hiện vào năm 2007. Cùng với NASA, Google bắt đầu thử nghiệm chiếc máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới cách đây vài năm, nâng số qubit lên được 512 qubit. Google đang nâng cấp chiếc máy tính lượng tử D-Wave của họ, với sức mạnh xử lý từ 512 qubit lên hơn 1.000 qubit. Theo công ty, tuy nâng cấp khả năng xử lý lên cao như vậy nhưng điện năng tiêu tốn vẫn duy trì ở mức cũ, và xem đó là một bước tiến bộ đáng kể.

Cỗ máy lượng tử này cũng được các tập đoàn công nghệ lớn sử dụng như Google, NASA và Lockheed Martin.

Một máy tính lượng tử hoạt động theo các nguyên tắc của vật lý lượng tử, là vật lý của những thứ vô cùng nhỏ, như là các hạt electron và photon. Trong một máy tính thông thường, một transistor chứa một “bit” thông tin đơn lẻ. Nếu transistor đó “bật”, nó sẽ chứa giá trị là 1, ngược lại khi nó “tắt”, giá trị sẽ là 0. Nhưng trong máy tính lượng tử, có một nguyên tắc gọi là “đa trị”, là thông tin chứa trong một hệ thống lượng tử có thể tồn tại cả 2 trạng thái cùng lúc, nghĩa là một qubit có thể chứa đồng thời giá trị 0 và 1.

Vậy nên 2 qubit có thể chứa đến 4 giá trị ở 1 thời điểm (00, 01, 10, 11). Và khi tăng số qubit lên, ta có được một hệ thống xử lý rất mạnh. Điều này có nghĩa là, các máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề nan giải mà máy tính thường không thể xử lý nổi. Vấn đề là tạo một qubit không hề dễ. Quá trình đọc thông tin từ 1 qubit ta gọi là “decoheres”.

Điện toán lượng tử tương lai sẽ mở tra một chân trời mới cho công nghệ điện toán.

Theo PC World

Tin công nghệ computing
phản hồi