CSF – Config Server Firewall là một Firewall mềm miễn phí dành cho Linux, cụ thể là RedHat Enterprise v3 tới v7, Centos v3 tới v6, CloudLinux v5 – v6, Fedora v1 tới v20, openSUSE v10, v11, v12, Debian v3.1 – v7, Ubuntu v6.06 LTS tới v13.10, Slackware v12.2.

Đồng thời CSF cũng hoạt động tốt trên các nên tảng ảo hóa như: Virtuozzo, VMware, Xen, VirtualBox, OpenVZ, UML, MS Virtual Server, KVM.

CSF firewall cung cấp các tính năng bao gồm:

Kết nối với iptables, bắt lỗi các thao tác đăng nhập sai của các dịch vụ bao gồm: Courier imap, Dovecot, uw-imap, Kerio, OpenSSH, cPanel, WHM, Webmail (chỉ dành cho máy chủ cPanel), Pure-ftpd, vsftpd, Proftpd, Password protected (htpassword), Mod_security , Exim.

csf-firewall

Tích hợp giao diện quản lý với cPanel, DirectAdmin và Webmin. Cấu hình chặn, mở port trên máy chủ, phòng chống SYNFLOOD, TCPFLOOD, UDPFLOOD, giới hạn truy cập rate đến từng port…

Để cài đặt csf firewall, sử dụng các câu lệnh sau (trên RedHat/CentOS/CloudLinux):

rm -fv csf.tgz
wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz
tar -xzf csf.tgz
cd csf
sh install.sh

Sau khi cài đặt, có thể kiểm tra lại bằng lệnh

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể tham khảo tài liệu trong file: /etc/csf/readme.txt và cấu hình csf firewall tại /etc/csf/csf.conf. Nếu bạn sử dụng cPanel, DirectAdmin và Webmin, bạn có thể cấu hình firewall thông qua giao diện quản lý được tích hợp.

rong CSF, có rất nhiều tính năng, cấu hình hữu ích cho từng trường hợp riêng biệt, chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ trong những bài viết tiếp theo.

Linux Server centos csf firewall firewall
phản hồi