Để cài đặt website, các mã nguồn thông dụng trên máy chủ Linux, cPanel thì phần không thể thiếu được là database để lưu trữ toàn bộ thông tin của website bao gồm thành viên, bài viết…

Thông thường, các mã nguồn sẽ yêu cầu những thông tin như sau về database khi cài đặt hoặc làm việc:

Database Server: Mặc định là localhost

Database Name: Tên database do người dùng đặt ra

Database User: User database do người dùng tạo ra

Database Port: Mặc định là 3306

Vậy bài viết dưới đây sẽ mô tác chi tiết các bước để có được các thông tin trên bằng cách thao tác trong cPanel (Chương trình quản lý Cloud Hosting techSOLUTiONS đang sử dụng).

Phần quản lý database trong cPanel có thể dễ dàng được tìm thấy sau khi đăng nhập cPanel.

cpanel-database-1

Click vào biểu tượng MySQL Database trong cPanel, sau đó chúng ta có thể quản lý được tất cả user, database bao gồm các thao tác tạo mới, chỉnh sửa, xóa.

Để tạo database trong cPanel, bạn có thể nhập tên database muốn tạo vào phần Create New Database như hình bên dưới, sau đó nhấn nút Create Database để thực hiện tạo.

cpanel-database-2

Nếu thành công bạn sẽ nhận được thông báo: Added the database “livechat_techsolutions”.

Để tạo User, tìm đến phần Add New User và nhập thông tin Username, Password Password (Again), sau đó nhấn nút Create User. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Password Generator để tạo ra các mật khẩu ngẫu nhiên với độ khó tùy chọn.

cpanel-database-3

Sau khi tạo thành công sẽ nhận được thông báo: You have successfully created a MySQL user named “livechat_techsol”.

Bước cuối cùng là add quyền cho User tương tác vào Database.

cpanel-database-4

Nhấn nút Add và chọn vào ALL PRIVILEGES hoặc bạn có thể lựa chọn những quyền cần thiết cho User tương tác vào database, sau đó chọn Make Changes để thiết lập có hiệu lực.

cPanel / WHM cPanel database user
phản hồi